Федерация на синдикатите в здравеопазването стартира проект BG05SFOP001-2.025-0131 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в сферата на Здравеопазването“

2022-02-08

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Процедура BG05SFOP001-2.025 - Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство.

Бюджетът на проекта е 55 868,40 лева, от които 47 488,14 лева финансиране от ЕС и 8 380,26 лева национално финансиране.

Проектът стартира на 25.08.2022 г. и е с продължителност 12 месеца – до 25.08.2023 г.

Основните цели на проекта са постигане на партньорско управление с гражданите и бизнеса в дейността на НЗОК и открито и отговорно управление в здравната система. Това ще се постигне, чрез изработването и приемането на принципите на стратегическо планиране на дейността на НЗОК, при което се поставят основите на стратегическото планиране – планирането в дългосрочен времеви хоризонт, основано на публично оповестени анализи и най-вече разчети и прогнози, както и на наличните ресурси и механизмите за увеличаването им, съчетано със здравния манталитет на нацията трябва да стане основополагащ принцип на държавната политика. Стратегическото планиране трябва политически и обществено да се приеме като метод за вземане на решения относно бъдещето на здравеопазването и за определяне на неговото развитие от съществуващото към бъдещото състояние. Стратегията е глобалният план, а тактиката - практическите средства и начини за постигане на стратегическите цели. Тактическото планиране е програмиране на линията на действия, разчетени за относително кратковременен период и управленска логика на процеса на координация на действията и интересите на всички участници в отрасъла.

Здравната реформа е един от основните процеси на цялостното обновяване на България. Това е постъпателен процес, успореден на развитието на обществото по пътя му към придобиване на демократични, политически, пазарни и европейски ценности. В страната ни се наложи политическото решение за създаване и утвърждаване на система за социална здравна защита, която да отговори на определените очаквания и потребности на обществото за финансиране на висококачествена медицинска и дентална помощ, осигуряване на баланс между приходите от вноски и разходи и гарантиране на равен достъп до здравна помощ за всички задължително осигурени лица. Към настоящия момент, особено в периода на пандемията с Covid-19 повече от всякога здравеопазването в България се нуждае от широк политически и граждански консенсус, от стабилитет и инвестиции, за да може реформата да адаптира здравеопазването с реалните здравни потребности на нацията и с членството към ЕС, както и с изграждане на устойчива и ефективна система на финансиране.

 

 

 

 

Федерация на синдикатите
в здравеопазването

1202 София
бул. "Мария Луиза" 45
тел. (02) 988-20-97
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.