2008 - Kръгла маса на тема: „Жените в здравеопазването” за синдикални активисти от Северна България

На 9 и 10 октомври 2008 год. в Международния дом на учените „Жолио Кюри” бе проведена кръгла маса на тема: „Жените в здравеопазването”. Срещата бе организирана от Федерация на синдикатите в здравеопазването, със съдействието и активното участие на SeTCA – синдикат в сферата на обслужването към FGTB Белгия.

Дискусията бе ръководена от маг.фарм. Слава Златанова – заместник председател на ФСЗ. Гости от Белгия бяха г-н Кристиян Масаи – федерален секретар на SeTCA, Мари-Ноел Шампеноа – медицинска сестра, Натали Лионет – медицинска сестра и синдикален секретар. Участваха специалисти, професионалисти по здравни грижи, синдикални ръководители и членове на федерацията от Северна България.

Поздравления и пожелания за успех поднесе доц. Христо Бозов – зам. кмет на Община Варна по социални дейности и здравеопазване.

Въвеждайки аудиторията в проблематиката маг. фарм. Златанова изтъкна, че в последния доклад на Световната банка равнопоставеността на жените е изведена като основен проблем. Не е достатъчно жените да имат добро образование, добри работни места, собствен бизнес за да твърдим, че са равни. Неравнопоставеността има дълбоки исторически, икономически, психологически, дори религиозни корени и по тези причини нито една държава не е достигнала до равнопоставеност по всички показатели.

„Целите, които си поставяме, е да ангажираме активността на заетите в здравеопазването, отговорните държавни институции, както и вниманието на цялата общественост към условията, в които работят жените в здравеопазването”, каза още г-жа Затанова.

Ситуацията на жените в здравеопазването е още по-тревожна поради спецификата на сектора и характера на труда в него. Наетите в здравеопазването и социалните дейности са 5,5 % от общо наетите в страната и 17 % от наетите в обществения сектор. Отрасълът е един от най-силно феминизираните, като жените са 79,5 %.

Все още далеч от вниманието на обществеността, и на управляващите е въпросът за стреса и насилието на работното място. Изследванията на ИССИ към КНСБ показват, че здравеопазването е един от секторите със значителни равнища на насилие и стрес на работното място. Над 8 % посочват, че са били жертви на физическо насилие, главно от страна на пациенти или техни близки.

Опита си като синдикален лидер по проблемите на защитата на правата на жените сподели Кристиян Масаи, който заедно с Мари-Ноел Шампеноа и Натали Лионет отговори на многобройни конкретни въпроси от страна на българските участници. Г-н Масаи каза следното: „Една от главните задачи на нашият синдикат е преодоляване на неравенството между мъжете и жените. Законовите актове от много години постановяват, че различия не може да има, но текстовете, за съжаление, се разминават с действителността. Така например, едва през 80-те години бе решено, че жените трябва да бъдат официално представени в ръководството на синдикалните организации – сега една трета от ръководните места се отделят за жените. Имаме и специална политика към младите. В работническите съвети един мандат е запазен за младите синдикалисти.

И нещо много интересно. От 2005 г. отбелязваме специален ден, посветен на неравенството в заплатите- 31 март. Това е символична дата, която отговаря на разликата в заплащането, която е 25 %. Т.е. жената трябва да работи три месеца повече – януари, февруари и март, за да получи заплата, равна на тази на мъжете. Този ден се провежда под различни форми, за да бъде съпричастно обществото  към женския труд и равностойното заплащане.

Мари-Ноел Шампеноа и Натали Лионет в отговорите си на конкретни въпроси откроиха моделите на социална политика и в здравеопазването, и в детското здравеопазване.

В заключение трябва да се подчертае, че въпросите, обсъждани на кръглата маса, бяха много, предложенията още повече, а активността и компетентността на участниците – впечатляващи. Основните дискутирани теми – необходимостта от непрекъснато професионално обучение, качество на работната среда, овладяване на насилието, решаване на трудови спорове, привличането на младите в синдиката, бяха разисквани в дълбочина. И с разбиране, че чрез скромност и смелост, но и чрез натиск от проблемите на жените в здравеопазването могат да бъдат преодолени.

 

 

 

Федерация на синдикатите
в здравеопазването

1202 София
бул. "Мария Луиза" 45
тел. (02) 988-20-97
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.