2010 - Семинар „Младежта и синдикатите – стратегии за привличане и насърчаване активността на младите хора в дейността на синдикатите”

Oт 12 до 14 декември 2010 год. в гр. София се проведе семинар за млади синдикалисти относно стратегии за привличане и активното им включване в дейността на синдикатите. Семинарът се провежда по инициатива на Федерацията на синдикатите в здравеопазването – КНСБ и НБС „Водоснабдител по съвместна програма, одобрена и субсидирана от Европейската федерация на работещите в сферата на публичните услуги (EPSU).

 

Млади синдикалисти от публичния сектор, обсъдиха проблемите, с които се сблъскват младите на работните си места, стратегии и политики за привличане и задържане на млади хора в синдикатите, ресурси на промяна и обновление, вътрешни/външни фактори, влияещи на връзката на младите хора със синдиката.

Като лектор в семинара взе участие Пабло Санчес, представител на EPSU, отговарящ за младежките дейности, който представи на младежите Международните стратегии и политики за младите хора в синдикатите.

По време на дискусиите младежите постигнаха консенсус по обсъжданите проблеми и предлагат на вниманието на всички заинтересовани страни следните изводи и препоръки:

Изводи:

 • Синдикатите в публичния сектор са изправени пред един и същ проблем – средната възраст на работниците и служителите, както и на синдикалните членове значително се увеличава, а привличането и задържането на млади хора не получава необходимото внимание и не е приоритет за по-голямата част от браншовите федерации.
 • Групата на младите работници/ служители не е достатъчно информирана относно ролята на синдиката при защита на трудовите им и социални права. Те свързват дейността на синдиката с провеждане на протестни действия и смятат, че нямат нужда от него.
 • В колективните трудови договори на браншово ниво и ниво предприятие не са засегнати специфичните проблеми и нужди на младите хора.

Препоръки:

 • Промени в програмните документи на федерациите/синдикалните организации и насърчаване на младите да участват в процеса в процеса на вземане на решения и на колективно трудови преговаряне.
 • По-голямо представителство и стимулиране на младежите да заемат ръководни длъжности в синдикалните организации на ниво предприятие (като секретари).
 • Браншовите федерации от двете конфедерации да изградят по между си мрежи за работа с младите с цел по-добра комуникация и обмен на информация между тях за добри/лоши практики. Това сътрудничество ще доведе до по-ефикасен обмен на информация, ще повиши синдикалното сътрудничество, ще разпространи най-добрите практики.
 • Синдикатът трябва да направи така, че най-важните въпроси за младите служители да бъдат обсъждани при колективното трудово договаряне:

- Дейност насочена към професионалното развитие, квалификация и преквалификация, обучения насочени към младите служители.

- В КТД на браншово ниво и ниво предприятие да се включват клаузи, отговарящи на специфичните нужди и проблеми на младите хора по отношение на работно време, отпуск за обучение, допълнителен отпуск за млади майки, както и договаряне на ред за ползване на платения годишен отпуск, условия на труд, възнаграждения, професионално развитие. Също така договаряне на социални придобивки, транспортни разходи и др.

- Синдикатите да договарят с работодателите да бъдат осигурени обучения на младите от по-опитните им колеги, с цел придобиване на нови умения, адаптиране към новата работа и напредък в кариерата.

- На младите служители да бъде заплащано на основата на принципа на равното заплащане за свършена работа с равна стойност.

 • СО в предприятията да провеждат дейности насочени специално към младите членове и потенциални такива (обучения в определени синдикални знания и умения, спортни инициативи)
 • Целева група на федерациите да бъдат университетите
 • Лобиране пред управляващите за корекция на съществуващата нормативна база, касаеща младежта на България
 • Електронно периодично издание за младите синдикални членове


Програма

Презентация

 

 

 

 

Федерация на синдикатите
в здравеопазването

1202 София
бул. "Мария Луиза" 45
тел. (02) 988-20-97
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.