2011 - Дискусионен форум на тема: „Превенция на насилието на работното място в здравеопазването”

На 22 март 2011 г. Федерацията на синдикатите в здравеопазването – КНСБ и Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи проведоха дискусия на тема: „Превенция на насилието на работното място в здравеопазването”. Срещата се проведе  от 10:00 часа в хотел «Дедеман Принцес».

Във форума участваха Матиас МОШЕР от Европейската федерация на работещите в публичния сектор (EPSU), вицепрезидентът на КНСБ и председател на ФСЗ-КНСБ д-р Иван КОКАЛОВ, председателят на БАПЗГ Милка ВАСИЛЕВА, представители на ръководствата и експерти от Президентството, Комисията по здравеопазване към НС, Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, Български лекарски съюз, работодателите в здравеопазването, пациентски организации и др.

На срещата се обсъдиха проблеми, свързани със ситуацията на професионалистите по здравни грижи на работното място в здравеопазването, условията на труд, в частност насилието, като елемент от условия на труд и форма на дискриминация.

Целта бе да се привлече вниманието на обществеността и отговорните институции към условията, в които работят жените в здравеопазването, да се осъзнае и признае насилието като фактор, влияещ върху здравето на жените.

Основен доклад по темата ''Насилието на работното място в здравеопазването – настояще и превенция'' бе изнесен от зам. председателя на Федерацията на синдикатите в здравеопазването – КНСБ г-жа Слава Златанова. По данни базиращи се на проучвания проведени от Федерацията с ИССИ, /които бяха пионери за изследване на насилието на работното място/  г-жа Златанова представи следните данни:

Отрасъл „Здравеопазване” е един от най-силно феминизираните, като жените са 79,5 %. Според изследване, проведено от Федерацията на синдикатите в здравеопазването – КНСБ в здравните и лечебните заведения в България, около 7,5 % от медицинския персонал са били обект на физическо насилие, от тях 71 % са жени. Най-често жертва на физическо насилие стават медицинските сестри (40,7 %) главно от страна на пациентите. На психическо насилие, главно на устен тормоз и психическо малтретиране, са били подложени повече от една трета от медицинския персонал. Най-голям е рискът отново за медицинските сестри и за не малка част от тях (28 %) то се изразява в административно-организационен план и по линията ”началник-подчинен”.

Тези данни свидетелстват за прилагане на множествена дискриминация, като индикатори са по-ниският образователен ценз на медицинските сестри и по-ниското стъпало в йерархията в здравната система. Те често са буферът между лекар и пациент, между лекар и негов колега, което ги прави уязвими при всички форми на насилие на работното място.

За да се преодолеят отрицателните последствия на насилието на работното място за личността, здравната система и обществото като цяло е необходимо да се предприемат адекватни мерки за превенция на насилието от страна на социалните партньори чрез колективното договаряне, с активната помощ на професионалния съюз на сестрите, акушерките и други професионалисти по здравни грижи.

Правителството трябва да ратифицира Конвенциите на МОТ, засягащи условията на труд – 149, 151, 171, 175, както и да приеме необходимите законодателни промени, свързани с  Европейската рамка за равнопоставеност на половете, в частност за насилието на работното място в здравеопазването и реално да ги прилага.

Необходими са обединени усилия и споделена отговорност на социалните партньори, на професионалните организации като Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, Българския лекарски съюз и на цялото общество за създаване на достойни условия на труд в здравеопазването и за жените, и за мъжете.

По време на форума, организиран от ФСЗ-КНСБ и Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи Федерацията на синдикатите в здравеопазването инициира създаването на постоянна комисия, която да решава проблемите, свързани с насилието в здравеопазването. В комисията ще участват по двама представители на двете организации, както и членове на Българския лекарски съюз и пациентски организации. Според вицепрезидента на КНСБ д-р Иван Кокалов, работата на комисията трябва да започне възможно най-бързо, за да може да се излезе с предложения към здравния министър.

Участниците се обединиха около мнението, че един от основните проблеми за справяне с проблема насилие в здравеопазването е да се определят критериите какво е насилие.

 

 

 

Федерация на синдикатите
в здравеопазването

1202 София
бул. "Мария Луиза" 45
тел. (02) 988-20-97
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.