Заключение от участниците в Дискусионния форум на тема „Здравната реформа - проблеми и перспективи пред развитието на доходите, заетостта и достъпа до здравни грижи“, проведен от Федерация на синдикатите в здравеопазването-КНСБ на 11.04.2016 г

Отмяна на регистрацията на лечебните заведения за болнична помощ по Търговския закон. Приемане на специфичен Закон за регистрация и финансиране на лечебните заведения за болнична помощ.

Ефективен контрол върху изразходването на обществените средства в зависимост от качеството на предоставените медицински услуги от страна на Националната здравноосигурителна каса, Министерство на здравеопазването, професионално съсловните и пациентските организации.

Да се обсъди възможността за въвеждане на по-ниска ставка на данък добавена стойност (ДДС), при използване на публичен ресурс за здравни грижи.

 

Качествено нова политика по доходите:

Изготвяне на план за поетапно увеличение на възнагражденията на работещите в отрасъл „Здравеопазване“ до достигане на средноевропейските възнаграждения;

Ежегодно договаряне на началните основни месечни работни заплати, преди приемане на държавния бюджет и на бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

Обвързване на заплащането с квалификацията и продължаващото обучение на работещите, с държания бюджет за здравеопазване, в т.ч. и Националната здравноосигурителна каса.

Законодателна възбрана за формиране на печалба от използване на публични средства от държавния бюджет, Националната здравноосигурителна каса и общински бюджети.

Специален държавен фонд, който независимо от финансовите и икономически резултати на Общинските болници да ги подпомага финансово, с цел осигуряване достъп на гражданите до медицинска помощ - „защитени болници“.

Да се обмисли и обсъди възможността за „таван“ на възнагражденията в здравеопазването на лекари и медицински специалисти при ползване на публични средства.

Увеличаване на единния стандарт за издръжка на деца за делегираните дейности в системата на общинското здравеопазване.

Осъществяване на контрол от Министерството на финансите  върху целесъобразното изразходване на публични средства от страна на общините.

Изготвяне на програма за продължително обучение и квалификация на персонала, свързана с потребностите от медицинските специалисти по здравни грижи, работещи в детско и училищно здравеопазване.

Анализ на действащата нормативна уредба в детско и училищно здравеопазване, с участието на държава, общини и социални партньори, с оглед необходимостта от промени за подобряване на дейността.

Прието на Дискусионен форум.    

11.04.2016г.  Гр. София                                                              

                                                                                 

 

 

 

 

 

Федерация на синдикатите
в здравеопазването

1202 София
бул. "Мария Луиза" 45
тел. (02) 988-20-97
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.