До членовете на Федерация на синдикатите в здравеопазването

Уважаема  членове,
„Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Федерация на синдикатите в здравеопазването -  гр. София, бул. ”Мария Луиза” № 45, ет.2, тел. 029882097 свиква  общо събрание на членовете  на 14 октомври 2016 година от 10.00 часа, в гр. София, ул. „Незабравка” № 25, Парк –хотел ”Москва” при следния дневен ред:

1. Отчетен доклад на Федералния (управителен) съвет за периода 2011- 2016 година.
Проекто  решение - общото събрание приема отчетния доклад на федералния (управителен ) съвет за периода 2011- 2016 година.
2. Отчетен доклад на финансово контролната комисия за периода 2011- 2016 година.
Проекто  решение - общото събрание приема отчетния доклад нафинансово контролната комисия за периода 2011- 2016 година.
3. Вземане решение за изменения и допълнения на Устава на Федерация на синдикатите в здравеопазването
Проекто  решение - общото събрание приема изменения и допълнения на Устава на Федерация на синдикатите в здравеопазването.
4. Вземане  на решение за освобождаване на досегашното ръководство на  Федерация на синдикатите в здравеопазването - председател, зам.председател и председател на ЦФКК.
Проекто  решение - общото събрание взема решение за освобождаване на досегашното ръководство на  Федерация на синдикатите в здравеопазването - председател, зам. председател и председател на ЦФКК
5. Вземане на решение за избор на новото ръководство на Федерация на синдикатите в здравеопазването – председател, зам. председател и председател на ЦФКК.
Проекто  решение - общото събрание взема решение за избор на новото ръководство на Федерация на синдикатите в здравеопазването – председател, зам.председател и председател на ЦФКК.
6. . Вземане на решение за приемане на програма на ФСЗ за периода 2016 - 2021- година.
Председател на ФСЗ:
/д-р Иван Кокалов/

 

 

 

 

 

Федерация на синдикатите
в здравеопазването

1202 София
бул. "Мария Луиза" 45
тел. (02) 988-20-97
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.