Проведе се Национална тристранна конференция по заплащането на труда

На 28 април 2014 год. в гр. София се проведе Национална тристранна конференция по заплащането на труда в България.

По заплащането на труда бяха представени предложенията на КНСБ за законодателни промени, които да гарантират ясни процедури, срокове и правила за договаряне на работните заплати на всички нива – от минималната работна заплата за страната, през препоръчителните индекси за нарастване на работните заплати и браншовите/ отраслови споразумения, до общинско и фирмено равнище.

Прочети още...

УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД, гр. Пловдив отличена за принос в хуманизирането на работната среда, за здраве и безопасност на хората

За принос в хуманизирането на работната среда, за здраве и безопасност на хората – наградата на КНСБ - „Прометея” получиха Изпълнителния директор на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД гр. Пловдив– проф. д-р Карен Джамбазов и д-р Красимир Янев – председател на СО на ФСЗ към КНСБ.

Прочети още...

Подписан бе КТД в СБР НК

 

На  14.04.2014 г. се сключи КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР между “Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” - ЕАД  /”СБР-НК” ЕАД/ – гр. София, представено от д-р Ченко Чалъков – Изпълнителен директор,  и  синдикални организации към Федерация на синдикатите в здравеопазването /ФСЗ/ към КНСБ, представени от маг.фарм. Слава Златанова – зам. председател на ФСЗ  към КНСБ и синдикални организации към МФ “Подкрепа”, представени от Маргарита Петрова - председател на МФ “Подкрепа” към Конфедерация на труда „Подкрепа”, регламентиращ трудовите и осигурителни отношения на работещите в “Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД.

Честит професионален празник!

Скъпи колеги,

 От името на ръководставото на Федерация на синдикатите в здравеопазването – КНСБ, приемете най-сърдечните ми поздрави по повод 7 Април – Международен ден на здравето и професионален празник на здравния работник!

Използвам случая за да изразя безкрайното си уважение към Вас и всички работещи в системата на здравеопазването, които въпреки трудното ежедневие и предизвикателства безкористно изпълнявате своя хуманен дълг в името на хората и тяхното здраве.

Пожелавам на всички Вас, благополучие и успешни години напред. На Вас и всички работещи в системата на здравеопазването, бъдете здрави, с много воля, постоянство и професионални успехи занапред!

ЧЕСТИТ 7 АПРИЛ!

 

 

            Искрено Ваш,

                                               Д-р Иван Кокалов

                                               Вицепрезидент на КНСБ

                                               Председател на ФСЗ-КНСБ

 

Еврокомисията отговаря без амбиция на исканията на европейската гражданска инициатива - за правото на вода

На 19 март Европейската комисия се произнесе официално относно първата разгледана Европейска гражданска инициатива Right2Water, която призова ЕК „да внедри човешкото право на вода и санитарно-хигиенни условия в европейското законодателство”. В съобщението си Комисията припомня значимостта на това човешко право и напомня, че водата е основна ценност и човешко благо, както и че водата „не е стока от търговски характер”. Но с това отговорът на Комисията се изчерпва.

„От тази ответна реакция можем да съдим, че Европейската комисия е лишена от реална амбиция да отвърне подобаващо на очакванията на близо 1,9 милиона души,” казва Ян-Уилем Гудриаан, вицепрезидент на инициативата Right2Water. „Изразявам дълбоко съжаление, че в съобщението няма предложение за конкретно законодателство, което да признава човешкото право на вода.”

От гражданската инициатива за водата имаше искане за нормативна гаранция, че водата и санитарно-хигиенните услуги няма да подлежат на европейски инициативи за либерализация на пазара в сферата. Но в съобщението не се споменава нищо по този въпрос. Организаторите на инициативата, както и подкрепилите ги европейски граждани, много от които са членове на синдикати в сферата на публичните услуги под шапката на Европейската федерация на синдикатите в публичните услуги (EPSU), приветстват едно от главните постижения на инициативата – изключването на водоснабдяването и санитарно-хигиенните услуги от Директивата за концесиите . В съобщението си, обаче, Комисията не се ангажира изрично да изключи водоснабдителните услуги от преговори по търговски споразумения, каквито се водят в момента за сключване на Трансатлантическо търговско и инвестиционно партньорство между ЕС и САЩ.

Някои от аспектите на решението на Комисията са все пак положителни, според организаторите на инициативата. Такова е например признанието, че предоставянето на услуги в областта на водните ресурси е като цяло отговорност на местните власти, които са най-близо до гражданите. Това затвърждава общоевропейската тенденция към вързвръщане на общинската собственост върху водата, което според съобщението на Комисията е най-сигурният начин за изключване на водните ресурси от правилата на вътрешния пазар, както настояваше инициативата за водата.

Организаторите на Right2Water приветстват ангажимента от страна на ЕК да подкрепи идеята  за всеобщ  достъп до безопасна питейна вода и санитарно-хигиенни условия  в политиката си за устойчиво развитие след 2015 г., както и да поощри публично-публични партньорства (ППП) в областта на водите.

„Нашите очаквания,” казват организаторите , “са да издействаме реализиране на човешкото право на вода и санитарно-хигиенни условия в ЕС посредством предстоящото преразглеждане на Рамковата директива за водите и на Директивата за питейната вода. Организационният комитет на инциативата очаква да бъде основен участник в дебатите.

„Ще настояваме политическите партии, както и техните кандидати за председател на Европейската комисия на изборите през май тази година да се ангажират да предложат законодателни мерки за защита правото на вода и санитарно-хигиенни условия, както и да се ангажират да не приватизират водните ресурси и услуги в ЕС и по света,” казва в заключение Ян-Уилем Гудриаан.

Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) бе въведена през април 2012 г. като инструмент за пряко участие на европейските граждани във формирането на европейско законодателство. ЕГИ дава възможност на 1 млн. граждани от поне седем от страните от ЕС да приканят Европейската комисия да предприеме действия в области, в които тя има правомощия за това. Първата успешна гражданска инициатива - Right2Water - бе подкрепена с 1,68 млн.  подписа, като премина минималния праг в 13 държави от ЕС - далеч над изисквания минимум.

 

 

 

Федерация на синдикатите
в здравеопазването

1202 София
бул. "Мария Луиза" 45
тел. (02) 988-20-97
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.