История

Единство, сигурност и защита

Федерацията  на синдикатите в здравеопазването е учредена на 09 март 1990 год. Основен член е на КНСБ. Член е на PSI (Интернационала на публичните услуги) и EPSU (Европейската федерация на работещите в сферата на обслужването).

Федерация на синдикатите в здравеопазването е най-голямата федерация в здравеопазването в България. Юридическо лице със свои Устав, печат, емблема.

Федерация на синдикатите в здравеопазването е изградена на широкодемократични принципи и включва всички работещи в здравеопазването.

Висш ръководен орган на Синдиката е Конгресът, който с тайно гласуване избира Председател, Заместник-председатели и членове на Изпълнителния комитет, както и Централно-контролната ревизионна комисия. Ръководен орган между конгресите е Управителния (Федерален) съвет. Управителния съвет избира и членовете на Националния стачен комитет.

Към Федерация на синдикатите в здравеопазването са изградени 35  териториални координационни съвети на територията на страната със свои ръководства. Създадени на териториален принцип те защитават правата и интересите на синдикалните си членове на съответната територия. В състава им влизат всички председатели на синдикалните организации в съответната територия. Териториалните координационни съвети водят преговори с представителите на Общината, Областната управа и други. Сключват Колективни трудови договори по общини. Териториалните координационни съвети осъществяват оперативна връзка с Федералния съвет, Изпълнителния съвет, с ръководството на Федерацията и регионалните структури към КНСБ.

Дейността на Федерация на синдикатите в здравеопазването се осъществява на основата на плурализма на мненията, синдикалната демокрация и солидарност, на  взаимодействия със съсловните организации на Български лекарски съюз, Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, с представителни и неправителствени организации, обединения, женски организации.

През двадесетте години съществуване по предложение и инициатива на ФСЗ:
- Постави се началото на колективното трудово договаряне в отрасъла. Първият подписан Колективен трудов договор през 1991 год, последният през 2008 год. /общо 7 колективни трудови договори на браншово ниво, национално ниво/. Социалният диалог с Асоциацията на работодателите в здравеопазването, с Министерството на здравеопазването и колегите от Медицинска федерация „Подкрепа” бе ефективен и конструктивен.
- В Колективния трудов договор се въведоха основните стартови заплати за всички категории персонал в здравеопазването
- По предложение на ФСЗ – чрез решение на Правителството - 7 април Международния ден на здравето бе обявен за професионален празник на работещите в здравеопазването в Република България
- Бе учреден фонд „Солидарност и взаимопомощ”
- Бе учреден стачен фонд и стачен комитет

Федерация на синдикатите в здравеопазването е член на PSI (Интернационала на публичните услуги) и EPSU (Европейската федерация на работещите в сферата на обслужването).
Федерацията е търсен, достоен и конструктивен партньор на международно ниво.

 

 

 

Федерация на синдикатите
в здравеопазването

1202 София
бул. "Мария Луиза" 45
тел. (02) 988-20-97
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.